Rızık Duası

Rızık Duası
  • 08.10.2014
  • 2.193 kez okundu

RAHMÂN VE RAHÎM OLAN ALLÂH’IN ADIYLA.

Rızık Duası

Ey Allâh ! Şükür olarak yapılacak tüm hamdler ancak Sana mahsustur.

Lûtuf olarak yaptığın iyilikler ancak Sana aittir. Sen bizim hakîkî Rabbimizsin. Biz senin gerçek köleleriniz. Sen buna tamamen lâyıksın.

 

Ey Allâh ! Ey bütün zorları kolaylaştıran ! Bütün zorları bana kolay et. Her zor Sana çok kolaydır.

Ey kırık kemiği kaynatan ! Ey esirin esâret bağlarını çözen ! Ey beyan ve tefsire muhtaç olmayan !

Bizim Sana ihtiyaçlarımız çoktur. Sen bizi hakkıyla görensin ve şüphesiz Sen her şeye hakkıyla gücü yetensin.

Ey Allâh ! Ey Muksît ( adâlet sâhibi )
Ey Hayy ! ( hakîkî hayat sâhibi )
Ey Kayyûm ! ( her şeyi ayakta tutan )
Ey Allâh ! Ey Muksît ( adâlet sâhibi )
Ey Hayy ( hakîkî hayat sâhibi )
Ey Kayyûm ! ( her şeyi ayakta tutan )
Ey Dâfi’ ( belâları savuşturan )
Ey Kahhâr ! ( kahrıyla her şeye gâlip gelen )

Benim hakkımda bir zarar dileyeni kahrınla benim için kahret.

Ey Âdem’i cennetten çıkarıp geri döndüren !
Ey Eyyûb’ûn hastalığına şifa veren !
Ey Mûsâ’ya düşmanlar belirleyip onu kurtaran !
Ey İsâ’yı göklere kaldıran. Benim derecemi yükselt.
Ey Yûnus’u balığın karnına girdirip sonra çıkaran !
Ey Nûh’u tufan suyundan ve kavminden kurtaran ! Beni de kurtar.
Ey İbrâhim’i Nemrud’un ateşinden selâmete çıkaran !

Her türlü dehşetten, üzüntüden, gamdan, kederden, zarardan ve şerden, fakirlikten ve şer sahibinden, dûnya ve âhiret musîbetlerinin tümünden bana selâmet ver.

Ey acıyanların en merhametlisi !
Ey acıyanların hepsinden fazla rahmet eden !
Ey Yûsuf’u kuyudan çıkarıp güzellikle tezyin eden !
Ey ihsânı kadîm olan ! Senin iyiliğinin evveli yoktur.
Ey Dâim ! ( sonu olmayan )
Ey Kâim ! ( herşeyi görüp gözeten )
Ey Kerîm ! ( kerem sâhibi ) Allâh bize yeter, O ne güzel Vekil’dir ! Ne güzel Mevlâ ve ne güzel Nasîr ( yardım eden ) dir.

”( Habîbim ! ) Eyyûb’u da ( hatırla ) !
Hani o, şiddetli bir hastalığa tutulmuş da, senelerce sabrettikten sonra artık namaza kalkacak güç bulamayınca Rabbine duâ ve çağrıda bulunmuştu ki ;

” Gerçekten de ben ; bedenime âit bir zarar dokundu bana ! Sen ise, acıyanların en merhametlisisin ! ”

Biz hemen o(nun duâsı)na tam bir icâbette bulunmuş ve kendisinde bulunan bedenî zararı aç(ıp kaldır)mıştık.

Tarafımızdan büyük bir rahmet ( eseri açıklamak ) ve ibâdet edenlere bir öğüt ( ve sabır örneği ) olsun diye de, ( ölmüş olan çocuklarını diriltip, yaşlanmış olan eşini de gençleştirerek ) ona âilesini ve ( bir o kadar evlât ve torun bağışlayarak ) beraberlerinde onların bir mislini ( geri ) vermiştik.” ( Enbiyâ sûresi 84 )

BU DUÂ’NIN HÂSSASI

Her kim bu duâyı, her gün üç veya yedi kere okursa Allâh-u Teâla onun bütün zarar, sıkıntı ve kederini açar.

Bir musîbete uğratılmışsa veya hapse konmuşsa Allâh-u Teâla onu halâs eder.

Bu duâyı kırk bir (41) veya yetmiş bir (71) kere okuyanı ise Allâh-u Teâla hiç beklemediği yerden rızıklandırır.

Bu duânın sayısız ve sınırsız daha bir çok faydaları da vardır.

Her şeyin hakîkatini bilen ancak Allâh-u Teâlâ’dır. ( Abdurrahîm Yûsuf, es-Salevâtü’l-kübrâ 62-64)

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ