Mezhebler

Yapılması farz olan, fakat bir fiilin parçası olmayan şeylere şart denir. Bunun misali, abdestin, namazın,...
Hanefî ve Şafii mezhebine göre, yapılması farz olan bir fiilin parçasına rükün denir. Mesela rüku...
Mekruh; yapılması dinen doğru bulunmayan, terk edilmesi istenen, yapılmaması yapılmasından daha uygun olan davranışlardır. Hanefi...
Haram; yapılması, yenilmesi, içilmesi, işlenmesi ve kullanılması kesin bir delille yasaklanan şeylerdir. Yapılmaması kesin olarak...
Helal; yapılması dinen caiz olan, işlenmesinde dini bir mahzur bulunmadığı bildirilen işlerdir. Usülüne uygun olarak...
Mübah; yapılmasında veya yapılmamasında dinen hiçbir mahzur olmayan, yani yapılıp yapılmaması serbest bırakılan şeylerdir. İslam...
İslam dininin mükelleften gayr-i lazım olarak istediği veya yapanın övüldüğü, terkedenin zemmedildiği şeydir. Bunu işleyenin...
Farz kadar kat’i ve kesin olmasa da, kuvvetli bir dini delile dayanan ve her Müslümanın...
Farz; yapılması kesin olarak emredilen dini vazifedir. Namaz kılmak, oruç tutmak ve zekat vermek gibi...
Bazı insanları görüyoruz ki, yalnız Kur’an-i Kerimin getirdiği İlâhî hükümleri kabul edip, dinin diğer temel...
İslam dininin dört ana kaynağı vardır. Bunlar; kitap, sünnet, icma ve kıyastır. Kur’an-i Kerimde her...
İlk önce telfik kelimesini açıklamakta fayda vardır. Telfik lugatta; kumaşın iki parçasını dikmek, uydurmak, eli...
Kıyas; Kitap, sünnet ve icmâ’da hükmü bulunmayan bir meseleye, sebep benzerliğinden dolayı, bu kaynaklardan birinde yer...
İcma; amelî bir meselenin dini hükmü üzerinde müçtehidlerin ittifak etmesidir. Hz. Ebu Bekir radıyailahu anh...
Tabakat-i Fukaha: Fakihlerin mertebeleri demektir. Hanefi alimleri yedi mertebeye ayrılırlar. 1-MÜCTEHİD FİŞ-ŞER’İ: Mutlak müctehid demektir....
Bilindiği gibi, dünya hadiseleri sonsuz olmakla beraber Kur’anı Kerim’in ve Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve...