Akaid

A’raf, ahiretteki yerlerden bir yerin adıdır. Tefsircilerin beyanına göre A’raf; cennetle cehennem arasındaki sûr’dan bir...
Allah-u Zülcelaİ ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur: “İman edip salih amel işleyenlerin ve Rabbleri tarafından bir...
İslamiyet, tevhid dinidir. Tevhid, iki ana temelden meydana gelir. Bunlar birbirini tamamlamaktadırlar. İkisi de ayrı...
Allah-u Zülcelal’in emri Kaf ve Nun arasındadır. Nitekim bir ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur: “Bir şeyin...
Rezzak-i Kerim olan Rabbimiz, herkesin rızkını farklı yaratmıştır. Bunda pek çok hikmetler vardır. Kimine fazla...
Meleklerin Adem Aleyhisselam’a secde etmeleri, kendi arzularından doğmuş değildir. Bu secde, Allah-u Zülcelal’in emriyle olmuştur....
Şunu hepimiz bilmeliyiz ki, iman ve küfür, tokluk ve açlık gibi haller olup bir insandan...
İsra‘nın ıstılahtaki manası; Hz. Peygamber’i gece vaktinde Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya götürmektir. Lugatta ise; gece...
Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e büyü yapıldığı bir gerçektir. Nitekim İbn-i Abbas ve Hz....
Kafirlerin büluğ çağına ermeden ölen çocuklarının cennetlik mi yoksa cehennemlik mi olacakları hususunda ihtilaf vardır....
İslâm’da ahir zaman denince dünya hayatının son dönemi hatıra gelmektedir. Zira akidemize göre başlangıcı olan...
Şefaatin hak olduğu ayet ve hadislerle sabittir. Bazı sapık fırkalar şefaati inkar cihetine gitmişlerdir. Halbuki...
Hz. Hızır‘ın nebi ya da veli olduğu hususunda ihtilaf vardır. Bazı alimler, onun için peygamber...
Kıyametin büyük alametlerinden biri de, kıyamet kopmadan önce Mehdi aleyhisselam’ın gelmesidir. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu...
Hz. Muaviye sahabedir. Onun sahabe olduğunda şüphe yoktur. Hz. Muaviye. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve...
Bilindiği gibi, Allah-u Zülcelal İsa aleyhisselam’a dört büyük kitaptan biri olan İnciri indirmiş ve İsrail...
Bazı hadis-i şeriflerde Allah-u Zülcelal’in kullarının amellerini meleklere sorduğu ifade edilir. Bu hadisler, meselenin aslını...
Allah-u Zülcelal bir ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur: “De ki; Allah*ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah*da...
Cinler, çeşitli ahkam ve ibadetlerle mükellef olup, saf dumansız ateşten yaratılmışlardır. Cinlerin mükellef olduğu hususunda...
Dağ başında doğup büyüdüğü halde, İslamiyet’ten haberi olmayan kişi, ittifakla ibadet ve ahkamlarla mükellef değildir....
Ebu Hureyre radıyallahu anh’dan rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:...
Sonraki Sayfa »