Rüya Tabirleri

TIRNAK Rüyada tırnak görmek, kişinin ziyneti, cesareti, kuvveti ve dünyalığı­nın çokluğu ve azlığı ile tabir...
TEYEMMÜM Su bulunmayan bir yerde teyemmüm ettiğini gören, eğer üzüntü- lüyse gam ve kederden kurtulur,...
TEVRAT Tevrat görmek, güç sahibi kişilerden hayır ve menfaat görmeye işarettir. Sesli olarak Tevrat okuduğunu...
TESTİS Rüyada testis görmek, karı ile kocaya, iki çocuğa ve iki sıfata işa­rettir. Bazen de...
TESTERE Rüyasında elinde bir testere olduğunu veya kendisine bir testere verildiğini gören eğer evladı var...
TESBİH Rüyada teşbih görmek, çekmek, almak hayır, din ve dindarlık ile tabir edilir.
TERZİ Rüyada terzi görmek, insanların arasını düzeltmeye çalışan kişi ile tabir olunur. Rüyasında kendisi için...
TERAZİ Rüyada terazi görmek, hakim, alim, hukukçu, mühendis, doğru ve yanlış karar ile tabir edilir.
TERLEMEK Rüyada terlemek dünya ile tabir olunur. Ter içinde kaldığını görenin hâceti yerine gelir. Alnından...
TEREYAĞI Tereyağı helâl mal ile tabir olunur. Bozulmuş ve ekşimiş tereyağı şüpheli maldır.
TEPE Düz bir yerde bir tepe görmek, büyük bir zat ile sohbet etmeye ve ondan...
TENEŞİR ve TABUT Teneşir ve tabut aynı şekilde tabir edilir. Rüyasında teneşire konul­duğunu görenin yüceliği...
TENCERE Rüyada tencere görmek, ev sahibi ve ev sahibinin yakın akrabasın­dan biri ile tabir olunur....
TEMEL ve DUVAR Temel görmek takvâ ile tabir edilir. Temel ne kadar kuvvetli olursa takvâ...
TELÂŞ Rüyasında telâşa düşmek veya birini telâşa düşürmek, işi ve gücü­nü bozup zarara düşürmektir. Birini...
TEDAVİ GÖRMEK Her ne hastalık olursa olsun birinin kendisini tedavi ettiğini ve ilâç yaptığını gören,...
TEBEŞİR Rüyada tebeşir görmek, hüzün, gam ve keder ile tabir olunur. Tebe­şir yediğini gören hükümet...
TAVUS KUŞU Dişi bir tavus kuşuna sahip olduğunu gören, mal ve mülk sahibi bir kadın...
TAVUK Rüyada tavuk görmek, güzel kadın ile yorumlanır. Rüyasında birçok tavuğun olduğunu gören bir topluma...
TAVŞAN Rüyada tavşan görmek, hanıma delâlet eder. Bir kimse rüyasında bir tavşan aldığını ve tuttuğunu...
TAVAF Rüyada Kâbe’yi tavaf ettiğini gören, eğer köle ve câriye ise âzat olur, günahkâr ve...
Sonraki Sayfa »