Mektubat-ı Rabbani

BİRİNCİ MEKTÛB Bu mektûb, kendi mürşidi, evliyânın büyüğü, kalb ilimlerinin mütehassısı Bâki billâh hazretlerine yazılmıştır....
Alemlerin rabbi olan Allâhu Teâlaya hamd olsun. Rabbimizin seveceği ve beğeneceği şekilde ve bütün mahlûkların...