Akaid ve Fıkıh

SÜNNETİN ANLAMI NEDİR?? Sünnet , sözlükte yol demektir. Yolun iyisine de kötüsüne de sünnet denir....
RABITA NEYE DAYANILARAK YAPILIYOR ?  KURAN’I KERİMDE VEYA HADİSİ ŞERİFLERDE RABITANIN DELİLLERİ VARMIDIR ? EL-CEVAP...
NAMAZI TERK EDENLERİN DOKUNULMAZLIĞI KALKAR !! Mu’az ibni Cebel Radıyallâhu anh’ın şöyle anlattığı rivayet edilmiştir...
NAMAZ KILMAYANLARIN KAFALARININ AHİRETTE KAYALARLA EZİLECEĞİ VE BİTMEZ TÜKENMEZ AZAPLARI Semure ibni Cündeb Radıyallâhu anh...
Iskat-i salat (namaz borcunu ödeme) meselesi Kazaya kalmış beş vakit farz namazlarıyla vitir namazlarının affedilmesi...
SALÂT : Namaz demektir. Çoğulu  ”Salevat” dır. Salât, lügatta ”dua” manasınadır. Şer’i şerifte ” bildiğimiz...
Malumdur ki, Allahu Teala’yı tavhid, yani onun varlığını, birliğini bilip tasdik etmek, yapılması gerekli en...
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile… Hac, kelime olarak ”yönelmek, kasdetmek, bir kimseyi yada...
İnsanlar arasında akrabalık bahşeden Allah Teâla’ya hamd, akrabalığın hükümlerini beyan eden Rasulü Peygamber Efendimize salât-u...
Abdestin farz olduğuna delil Maide suresi : 6 ”Ey iman edenler, namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi...
NAMAZIN MAHİYETİ ”Namaz’‘ anlamına gelen ”Salât” kelimesi, lugatta ”Dua etmek” veya ”Hayır duada bulunmak”tır. Allâh-u...
İTİKÂDÎ MEZHEPLER KAÇ KISIMDIR ? iki kısımdır. Ehli Sünnet 2. Ehli Bid’at EHLİ SÜNNET NE...
Âmentü billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusülihi velyevmil âhiri ve bil kaderi hayrihi ve...
1- Günlük Kuran-ı Kerim okuyabiliyor muyum, bu hususta kendimi geliştirebiliyor muyum, senede kaç Hatm-i Şerif...
Dünyanın her tarafına yayılmış olan milyonlarca müslüman, islâm tarihinin ilk asırlarından zamanımıza kadar ibadetler hususunda...
İmanın başlıca altı şartı, altı temeli vardır. Birincisi. ALLÂH'u Teâla'ya iman etmektir. Şöyle ki :...
ALLÂH'u Teâla'nın dinini kalb ile kabul etmek, yani Rasûlullâh Sallallâhu aleyhi ve sellem efendimizin bildirdiği...
İslam dini, hakiki dinlerin en sonu ve en mükemmelidir. Bu mübarek din, yalnız bir kavme,...
Hakiki bir dinin ayırıcı vasıfları, yani kendisini diğer dinlerden müstesnâ, mümtaz bulunduran sıfatları pek çoktur....
Hakiki bir din, Allâhu Teâla Hazretlerinin bir kanunudur ve bir takım hükümlerin, hakikatlerin mukaddes toplu...
NAMAZ, OTURARAK NASIL KILINIR ? Ayakta durmaktan âciz olan kişinin Hanbelî ve Mâlikîlere göre bağdaş...
Sonraki Sayfa »