Arefe Gününün Zikir ve Duaları

Arefe Gününün Zikir ve Duaları
  • 08.10.2014
  • 1.796 kez okundu

AREFE GÜNÜNÜN ZİKİR VE DUÂLARI

Arefe Sabahı Sabah namazından Sonra Başlayıp Bayramın Son Günü İkindi Namazından Sonra Bitecek Teşrik Tekbirleri

Teşrik tekbiri, kurban bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Kurban bayramının ilk gününe ” yevm-i nahr ”, diğer üç gününe ise ” Eyyâmü’t-teşrik ( teşrik günleri )” denir. Bayramdan bir gün önceki günede ”Arefe günü” denir.
Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar, yirmi üç farz namazının arkasından birer defa :

” Allâhu Ekber Allâhu Ekber Lâ ilâhe illal-lâhu vallâhu ekber ve lil-lâhil hamd ”

”Allâh en büyüktür, Allâh en yücedir. Allâh’tan başka ilâh yoktur. Allâh her şeyden daha büyüktür. O Allâh en büyüktür. Bütün hamdler Allâh içindir.” Diye tekbir getirilir ki, buna ” Teşrik tekbiri ” denir.

Teşrik tekbirlerinin başlangıcı İbrâhim Aleyhisselâm’ın oğlu İsmâil Aleyhisselâm’ı kurban etme olayına kadar uzanır. İbrâhim Aleyhisselâm gördüğü sahih rüya üzerine oğlunuAllâh-u Teâla yolunda kurban etmeye karar verir. Kurban hazırlıkları sırasında Cebrâil Aleyhisselâm gökten buna bedel olarak bir koç getirir.

Dünya semâsına ulaştığında Cebrâil Aleyhisselâm : ” Allâhu Ekber Allâhu Ekber ” diyerek tekbir getirir. İbrâhim Aleyhisselâm bu sesi işitince başını gökyüzüne çevirir ve onun bir koçla geldiğini görünce : ” Lâ ilâhe illâllâhu vallâhu ekber ” diye cevap verir.

Bu tekbir ve tevhid kelimelerini işiten ve kurban edilmeyi bekleyen ismâil Aleyhisselâm’da :
” Allâhu Ekber ve lil-lâhil hamd ” der. Böylece kıyâmet gününe kadar sürecek büyük bir sünnet başlatılmış olur

( el-mevsîlî, el-ihtiyâr li Tâlil’il -muhtâr 1/87-88 )

Tekbirlerin 23 vakit okunması İmâm-ı Ebu Yûsuf ile İmâm-ı Muhammed Rahimehullâh’a göredir. Fetvâ da buna göre verilmiştir.

Teşrik tekbirleri bir çok fakihe göre vâciptir. Bazılarına göre ise sünnettir. İmâm-ı Ebu Yûsuf ile İmâm-ı Muhammed Rahimehullâh’a göre farz namazlarını kılmakla yükümlü olanlara bu tekbirler vâciptir.

Arefe günü duâ yapmak Rasûlullâh Sallallâhu aleyhi ve sellem ‘in sünnetlerindendir. Nitekim İbni Abbâs Radıyallâhu anhümâ :

”Ben Rasûlullâh Sallallâhu aleyhi ve sellem’i yemek dilenen fakirler gibi ellerini göğsüne doğru tutarak Arafat’da dua yaparken gördüm” demiştir.

( Taberânî el-mu’cemü’l evsat no : 2892,3/189 )

 

AREFE GÜNÜ YAPILAN DUÂ REDDEDİLMEZ

Nitekim hadis-i şerifte şöyle vârid olmuştur :

”Arefe günü olduğu zaman Allâhu Teâla rahmetini yayar, bu nedenle o günden çok cehennemden âzâd hiçbir günde yoktur. Her kim Arefe günü Allâhu Teâla’dan dünya ve âhiret isteklerinden bir hâcetini dilerse kendisi için o isteğini yerine getirir.”

( Safûri, Nüzhetü’l-mecâlis, 1/152 )

Arefe günü yapılacak duâların en faziletlisi Tirmîzî Rahimehullâh ve diğerlerinin Amr ibni Şu’ayb’ın, babasından onun da dedesinden Radıyallâhu anh rivâyet ettikleri :

”Duâların en hayırlısı Arefe günü yapılan duâdır. O gün benim ve benden önceki peygamberlerin söylediklerinin en hayırlısı ise : ”Allâh’dan başka ilâh yoktur, O tektir, ortağı yoktur. Mülk yalnız O’nundur. Hamd yalnız O’nadır. O her şeye Kâdirdir” ( sözüdür )

( Tirmîzî Deavât : 123 no :3585 ) hadis-i şerifinde geçen duâdır.

Tirmîzî Rahimehullâh’ın ”Sünen”inin ”Duâlar” bölümünde Arafat duâlarından olarak Ali Radıyallâhu anh’dan nakledilen şu duâ’da yer alır :

” Ey Allâh ! Dediğimiz gibi ve dediğimizden daha hayırlı olarak hamd yalnız Sana’dır. Ey Allâh ! Namazım, ibâdetlerim, hayatım ve ölümüm yalnız Senin içindir. Dönüşüm yalnız Sana’dır, bütün bıraktıklarım ancak Sana âittir. Ey Allâh ! Kabir azâbından, gönül vesvesesinden ve işlerin dağınıklığından Sana sığınırım. Ey Allâh ! Rüzgarın getirdiği şeylerin şerrinden Sana sığınırım.

( Tirmîzî Deâvât: 88 no : 3520,5/537 )

Câbir ibni Abdillâh Radıyallâhu anh’dan rivâyet edilen bir hadis-i şerife göre, Arafat vakfesinde kıbleye dönen, sonra 100 kere :

”Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerîke leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve alâ külli şey’in kadîr”

Diyen, daha sonra 100 kere : ihlâs süresini ( Kul hüvallâhu ehad… )  okuyan,

daha sonra 100 kere :

”Allâhümme salli alâ muhammediv ve alâ âli muhammedin kemâ salleyte alâ ibrâhime ve alâ ibrâhime ve alâ âli ibrâhim inneke hamîdûm mecidüv ve aleynâ meahüm” duâsını okuyan kulunu Allâh-u Teâla affeder, melekleri buna şâhit tutar, duâlarını kabul eder.

( Beyhaki, Şu’âbul’-imân no :4074 3/463 )

 

Cübbeli Ahmet Hoca Arefe Gününün Fazileti Ve Arefe Gününde Yapılacak Ibadetler

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ