Kaza Namazı Nedir? Nasıl Kılınır Detaylı Anlatım

Kaza Namazı Nedir? Nasıl Kılınır Detaylı Anlatım
  • 11.10.2014
  • 6.635 kez okundu

4 MEZHEBE GÖRE KAZA NAMAZI

Erkek ve kadın her akıllı müslüman bâliğ olduktan sonra, diğer dîni vecibelerle beraber beş vakit namazı hiç geçirmeden edâ etmek mecburiyetindedir. Binâenaleyh, katiyyen geçirmemeye gayret etmelidir. Kurân’ı kerim’de Cenâb’ı Hakk 55 yerde her müslumana namazla emretmektedir. Ayrıca 33 yerde namaz zekât’la beraber emrolunmaktadır. Bu hususta daha bir çok ibâdet âyetleri vardır. Hülâsa, Kurân’ı kerimde, namaz emri 100’den fazla âyetle sâbittir. Namaz hakkınd emrin bu kadar çok tekrar edilmesi, namazın fazilet ve sevâbının büyüklüğüne işâret olmakla beraber, terk edenler için de cezâsının pek ağır olacağına delâlet eder.

Peygamber Efendimiz Sallallâhu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde ” Kıyâmet gününde kulun en evvel sorguya çekileceği şey, namazdır.” Buyurarak, namaz hesabını tam verebilenlerin diğerlerinde kolaylıkla karşılaşacaklarına, bu hesâbı tam veremeyenlerin, diğerlerinde de zorda kalacağına işâret buyuruyor.

Bütün fıkıh kitaplarımızda namazın geçirilmeden kılınması, kazaya bırakılmaması, geçirilen namazın cezâsının pek ağır olduğuna dâir sayfalar dolusu yazılar vardır. Öyle ki, insan bir vakit namazın yerine milyonlarca lira sadaka verse veya birinin iki rekat namazı yerine bir başkası yüz rekat namaz kılsa, namaz borçlusu şahıs bunlarla mes’ûliyetinden hiç bir sûrette kurtulamaz.

Namaz kime farz olmuşsa ancak onun tarafından kılınmak sûretiyle edâ edilir. Binâenaleyh bir kimsenin gaflet veya tembellik yüzünden vaktinde kılamadığı namazı varsa hiç zaman geçirmeden kazâ etmeli, bu namazı kazâ’ya bıraktığı içinde ayrıca tevbe ve istiğfar etmelidir.

Namaz borcu olan kimse borçlarını hesaplar. En sonunda başlayarak kazâ edip bitirir. En evvelinden başlamak caiz ise de, en kâmil yaşta kazaya kalanların cezâsının daha ağır olacağından önce onları affettirmek düşüncesiyle sonundan başlayarak, kazâ etmek evlâdir. Kazâ ederken yalnız farzlar ve salât-ı vitir kılınır. Sünnetler kazâ edilmez.
Kazâ Namazına niyet ederken ”Niyet ettim Allâhım senin rızan için en son kazâya kalan ….(sabah, öğle, ikindi vs)…. farzını eda etmeye” diye niyet edilir.

Kaza namazı, kerâhet vakitleri hâricinde, her zaman kılınabilir. Kazâ borcu olan ; teheccüd, evvabin, duhâ, tesbih namazları ve mübarek gecelerde kılınan hacet namazlarını ve sâir nâfileleri kılabilir. Bunları kılmasında hiç bir mahzur yoktur.

( İbni Abidin c. 1, sh. 688 )

HANEFÎLER dediler ki : Nâfile namazla meşgul olmak, âcilen kılınması gereken kazâlara aykırı olmaz. Yani zimmetinde kazâ namazı bulunan kimseler nafile namaz kılabilirler. Ama vakit namazlara bağlı sünnetlerle kuşluk, tesbih, tahiyyetü’l-mescid, öğle öncesi kılınan dört ve akşam sonrası kılınan altı rekat’lik namazlar dışındaki nâfileleri terkedip kazâları kılmak daha faziletli olur.

ŞAFİÎLER dediler ki : Zimmetinde âcilen kılması gereken kazâ namazları bulunan kişinin, ister farz namazlara bağlı râtibeler olsun, isterse diğerleri olsun, nâfile namazlarla meşgul olması haramdır. Üzerinde kazâ namazı kalmadıktan sonra nafile namaz kılabilir.

MÂLİKÎLER dediler ki : Üzerinde kazâ namazı bulunan kimselerin bayram namazı gibi sünnetler ve aynı günün fecir namazıyla şef’ ve vitir dışındaki nafileleri kılmaları haramdır. Bu anılan namazlar dışındaki bir nâfileyi, söz gelimi terâvihi kılarsa, bu kılınan namazın asıl itibâriyle bir ibâdet olması dolayısıyla sevâb kazanır. Ama kazâyı geciktirme açısından da günahkar olur. Mâlikiler, zimmetinde kazâ namazı bulunan kişinin, farzlara bağlı sünnetleri ( Râtibe ) ve tahiyyetü’l-mescid gibi kısa süren nâfileleri kılmasına ruhsat vermişlerdir.

HANBELÎLER dediler ki : Üzerinde kazâ namazı bulunan kişinin, mutlak nafile namazları kılması haramdır. Kıldıği takdirde de geçerli olmaz. Farz namazlara bağlı sünnetlerle vitir gibi mukayyed nâfileleri kılması câiz olur. Şayet kazâları çoksa, bunlarıda kılmaması daha uygun olur.Yalnız sabah namazının sünneti bundan istisna edilmistir. Bu sünnet müekked olduğundan ve şeriat koyucu tarafından kılınması teşvik edilen bir sünnet olduğundan dolayı, kazâlar her ne kadar çok olsa da kılınması, mükelleflerden istenen bir nâfiledir.
( Abdurrahmân Cezîri, Dört mezhebe göre islam fıkhı, cild 2, sh. 695 )

KAZÂ NAMAZLARININ KILINIŞ ŞEKLİ

Bir kişi herhangi bir vaktin farz namazını, belirtilen vakitte kılamayıp kaçırırsa, kılması gerekip de kılamadığı andaki keyfiyetiyle kazâ eder. Eğer namazı kısaltmayı gerekli kılan bir yolculukta dört rekatlı namazlardan birini kaçırmışsa, bunu, ikamet halinde olsa bile iki rekat olarak kazâ eder. Bu hüküm Hanefîlerle Mâlikî’lere göredir. 


HANBELÎ VE ŞÂFİÎLER ediler ki : Seferi olan bir kimse, dört rekatli namazlardan birini kazaya bırakacak olur ve bunu seferdeyken kazâ ederse iki rekat ; ikametteyken kazâ ederse dört rekat kılması gerekir. Zirâ aslolan tam kılmaktır. İkamet halinde tam olana, yani dört rekat’e dönmek gerekir.
Bir kişi mukim iken dört rekatli farzlardan birini kazaya bırakırsa, bunu sefer hâlinde olsa bile dört rekat olarak kazâ eder.
Sessiz kıraatli bir namazı, mesela öğle namazını kazaya bırakmış olan kişi, bunu geceleyin de olsa kazâ ederken sessiz kıraatte bulunur. Sesli kıraatte bulunan bir namazı, mesela akşam namazını kazâya bırakmış olan kişi, bunu gündüzleyin de olsa kaza ederken kıraatleri sesli yapar. Bu hüküm, Hanefîlerle Mâlikilere göredir.

ŞÂFİÎLER dediler ki : Kaza namazı kılınırken, kılınan vakit nazâr-ı itibâra alınır. Mesela öğle namazını geceleyin kaza eden kişi, kıraati sesli yapar. Akşam namazını gündüzleyin kazâ eden kişi ise kıraati sessiz yapar.

HANBELÎLER dediler ki : Kazâya kalmış olan namaz sesli kıraatli de olsa, sessiz kıraatlide olsa ; kılan kisi imam da olsa münferid de olsa, gündüzleyin kılındığı takdir de mutlak olarak sessiz kıraatte bulunur. Geceleyin kılındığı takdirde bu namaz, sesli kıraatli bir namaz ise ve kılanda imam ise bu durumda ki kazâ, geceleyin edâ olarak kılınan namazlara benzediğinden ötürü sesli kıraatte bulunur. Ama bu namaz sessiz kıraatli bir namaz ise mutlak olarak sessiz kıraatte bulunur. Bu, sesli kıraatli bir namaz olsa bile, kılan kişi münferid ise sessiz kıraatte bulunur.

Etiketler: / /

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ