Hakiki Bir Dinin Mahiyeti ve Başlıca Dinler

Hakiki bir din, Allâhu Teâla Hazretlerinin bir kanunudur ve bir takım hükümlerin, hakikatlerin mukaddes toplu bir şeklidir ki bunu peygamberleri vâsıtalarıyla insanlara lütuf ve ihsân buyurmuştur.

Hakiki Bir Dinin Mahiyeti ve Başlıca Dinler
  • 14.10.2014
  • 1.534 kez okundu

Hakiki bir din, Allâhu Teâla Hazretlerinin bir kanunudur ve bir takım hükümlerin, hakikatlerin mukaddes toplu bir şeklidir ki bunu peygamberleri vâsıtalarıyla insanlara lütuf ve ihsân buyurmuştur. Bu kânun, insanları hayra götürür ; insanlar, bu ilâhi kanunun hükümlerine kendi güzel tercihleriyle riâyet ettikçe doğru yolu bulmuş, hidâyet üzere bulunmuş olurlar, dünyada da, ahirette de selâmete, saâdete kavuşurlar.

Dinler başlıca üç kısma ayrılır :

Birincisi : Hakiki dinlerdir. Bunlar yukarıdaki tarife uygun olan, yani Allâhu Teala tarafından konulup peygamberler vâsıtasıyla insanlara bildirilmiş olan dinlerdir. Bunlara ilâhi ve Semavi dinlerde denir.

Semavi dinler esas itibarıyla birdirler, hepsi de esas da bir olup aralarında yalnız bazı ibadetler, muâmeleler bakımından bir fark bulunmuştur.
Hz. Âdemden Hz. İsâ’ya kadar olan bütün mübarek peygamberlerin insanlara bildirmiş oldukları dinlerdir, esasen bir ; ALLÂH’ın birliği akidesine dayalı iken, bunlar sonradan bozulmuş, asılları kaybolmuş olmakla, Hâk Teâla Hazretleri en son ve en büyük  peygamberi olan Hz. Muhammed Sallallâhu aleyhi ve sellem’i bütü insanlara peygamber olarak göndermiş, O’nun vasıtasıyla da hakiki dinlerin en sonu ve en mükemmeli olan islâm dinini kullarına ihsâ buyurmuştur. Bundan dolayı bugün yeryüzünde hakiki ve ebedi din ancak İSLÂM dinidir.

İkincisi : Muharref dinlerdir. Bunlar yukarıda da işaret olunduğu üzere asılları bakımından birer hakiki din iken sonradan bozulmuş, ilâhi mahiyetlerini kaybetmiş olan dinlerdir.

Üçüncüsü : Bâtıl dinlerdir. Bunlar, asılları bakımından da hakiki bir din ile ilgili olmayan dinlerdir. Bunlar bir takım milletlerin kendilerine din adına uydurmuş, ortaya atmış oldukları şeylerdir. Bunlarda akla, hikmet ve maslahata uygun bazı hükümler bulunsa bile bunlar, asıl mahiyetleri, özlükleri, ilâhi olmak şerefinden mahrum bulunduğundan hiç bir şekilde dine mahsus kudsiyete sahip olamazlar. Mecusilerin ve putlara tapan diğer milletlerin dinleri bu kısımdandır.

Etiketler: / /

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ