Diyanetten Merak edilen Sorulara Cevap Geldi

Diyanetten Merak edilen Sorulara Cevap Geldi
  • 04.11.2014
  • 1.348 kez okundu

[ad_1]

İşte Din Bir Sen’in innernet sitesinden açıkladığı o maddeler;

Diyanet İşleri Başkanlığı, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’nün 02.10.2014 tarih ve 667 sayılı Personel Özlük Hakları konulu cevabi yazısında, “Başkanlığımız personeli ile ilgili çeşitli sorunlarının dile getirildiği konfederasyonunuz talepleri ile ilgili yapılan çalışmalar ekte sunulmuştur.” denildi.

 

Ekte yer alan bilgiler şöyle:

 

 

DEMOKRATİK SENDİKALAR KONFEDERASYONUNCA (DESK) BİLDİRİLEN TALEPLER İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR

 

1-Diyanet İşleri Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları yeniden gözden geçirilmelidir. Günün şartlarına uygun olarak yeni düzenleme yapılmalı ve Diyanet, bürokrasiden kurtarılmalıdır.

 

2– Tek görevli olarak görev yapmak şartıyla Müezzin-Kayyım kadrosunda fiili olarak İmam-Hatiplik yapan Müezzin-Kayyımlar bir defaya mahsus olmak üzere İmam-Hatip kadrosuna geçirilmelidir.

 

CEVAP: İmam-Hatip müktesebi olup, Müezzin-Kayyım kadrosunda görev yapan 1601 görevli tespit edilmiş ve bu Müezzin-Kayyımların İmam-Hatip kadrosuna tahvilleri yapılmıştır.

 

3– En az üç yıl Müezzin-Kayyım olarak çalışanlara, üçüncü yılın sonunda sınava tabii tutulmaksınız İmamlık müktesep hakkı verilmelidir.

 

4–    a)Üç yılını dolduran Müezzin-Kayyımlara D Grubu camilerde münhal bulunan İmam-Hatiplik sınavına,

     b)Beş yılını dolduran Müezzin-Kayyımlara D Grubu camilerde münhal bulunan İmam- Hatiplik Sınavına

    c) Sekiz yılını dolduran Müezzin-Kayyımlara B Grubu camilerde münhal bulunan İmam- Hatiplik Sınavın katılabilme hakkı verilmelidir.

 

5-Diyanet İşleri Başkanlığı Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 17.Madde İkinci Fıkra( imam hatipler ilk defa D grubu köy ve kasaba camilerine atanırlar) İbaresi “Açıktan Atanan İmam Hatipler İlk Defa D Grubu Köy Ve Kasaba Camilerine Atanırlar,” şeklinde yeniden düzenlenmelidir.

 

6-Baş İmam-Hatiplik ve Baş Müezzinlikte, Baş İmam-Hatip olunması için İmam-Hatip lisesi veya 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak yeterli iken, Baş Müezzinlikte dört yıllık İlahiyat Fakültesi mezunu olmak şartı aranmaktadır. Bu, eşitlik ilkesine aykırı olup, görevliler arasında verimliliğin düşmesine neden olmaktadır. Yönetmeliğin ilgili maddesinin yeniden düzenlenmesi hukukun gereğidir.

 

7– Açık Öğretim Fakültesi 2 yıllık ilahiyat yüksekokulundan ön lisans mezunu olan personelin eğitimlerini 4 yıla tamamlayarak lisans mezunu olmaları için Diyanet İşleri Başkanlığı üniversitelerle anlaşma yapmalıdır.

 

8-Diyanet içe kapanıklıktan kurtulmalıdır. Personel sorunlarını görmeli ve acil çözüm bulmalıdır.  “Her yaptığım doğrudur” zihniyetinden bir an önce kurtulmalı ve önerileri dikkate almalıdır.

 

9-Vaiz, İmam, Kur’an Kursu Öğreticisi ve Müezzin gibi din görevlilerinin izinleri yasal çerçeveye oturtulmalı, Müftü inisiyatifinden çıkarılmalıdır.

 

CEVAP: Personel izinleri ile ilgili 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılmaktadır.

 

10-Diyanet İşleri Başkanlığı,  Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavlarının (MBSTS) tüm illerde yapılarak personelin mağdur olması önlenmelidir.

 

11-Müftülüklerde çalışan personel herhangi bir sendikanın yönetiminde görev almamalıdır.

 

12-Sendika il başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile ilçe başkanlarının tayin ve yer değiştirmelerinde sözlü sınav yapılmamalı, MTSBS puanı yeterli olmalıdır.

 

13-Diyanet teşkilatında görev yapan İlahiyat Fakültesi mezunu dışındaki diğer fakülte mezunlarının ek göstergelerinin 3000’e çıkartılması ve yurt dışı görevlerinde mağdur edilmemesi gerekir.

 

CEVAP: Başkanlığımızın yurt dışında sunduğu hizmeti icra etmek üzere 1-3 ay, 1-2 yıl olmak üzere kısa süreli veya 1-5 yıla kadar Bakanlıklar arası Ortak Kültür Komisyonu Kararı ile uzun süreli olarak görev yapabilmektedirler. Söz konusu komisyon kararıyla yurt dışına gönderilen din görevlilerinin ne kadar süre görev yapacakları komisyon marifetiyle belirlenmektedir. Komisyonca görevlendirilenlerden en az dini yükseköğretim şartı aranmakta olduğundan, uzun süreli görevlendirmelerde diğer fakülte mezunları sınava müracaat edememektedir.

 

Diğer taraftan kısa süreli görevlendirmelerde ise İmam Hatip Lisesi mezunu olma ön şartı ile diğer fakülte mezunları da bu sınava katılabilmekte ve yurtdışı din hizmetinde görevlendirilebilmektedirler.

 

14-İl, ilçe müftülerinin ve idarecilerinin personele daha şefkatli davranmaları ve onları onure edecek davranışlarda bulunmalarının sağlanması,

 

15-Yatılı Kur’an kursu binaları mimari projesinin standart hale getirilmesi; Böylece binaların fiziki şartlarının elverişsiz olmasından ileri gelen küçük dersliklerde eğitim sıkıntısı, yatakhanelerde kapasitenin üzerinde öğrenci kalması, öğrencilerin sosyal aktivitelerinin sağlanamaması gibi v.s. problemler giderilebilir.

 

CEVAP: Kur’an kursları için Başkanlığımızın ilgili birimi tarafından geliştirilmiş olan standart tip projeler mevcuttur.

 

Kur’an kursları, Müftülük hizmet binaları ve eğitim merkezlerine ait günün şartları ve geleceğe yönelik proje çalışmaları devam etmekte olup, bu husustaki taleplerle ilgili teknik destek sağlanmaktadır.

 

16-Kur’an kurslarında görev yapan din görevlilerinin eğitim kalitesinin en üst seviyeye çıkarılması için belli dönemlerde seminerler verilmelidir.

 

CEVAP: Kur’an kursu öğreticilerine yönelik Kur’an Kursu Öğreticileri Formasyon Semineri, rehber öğretici olarak görev alacak personel hizmet içi eğitim semineri gibi faaliyetler yapılmaktadır.

 

17-Yatılı Kur’an kurslarında pedagojik formasyon almış Hocaların görevlendirilmesi zorunludur. Böylece birçok olumsuzluklar giderilmiş olacaktır.

 

CEVAP: Son üç yılda yatılı veya hafızlık yaptıran Kur’an kursu öğreticiler için formasyon seminerleri yapılmaktadır. Bu seminerlerde öğreticilerde öğretmenlik formasyonu ile ilgili farkındalık oluşturulmaktadır.

 

18-Yatılı Kur’an kurslarında Belletmen ihtiyacının karşılanması ve/veya öğrenci sayısının düşürülerek Belletmen ihtiyacının en aza indirgenmesi,

 

CEVAP: Kur’an kurslarında belletmen kadrosu bulunmamaktadır. Kurstaki eğitim faaliyetlerinin aksamadan devam etmesi için nöbetçi öğreticiler görev yapmaktadır.

 

19-Ders plan ve programlarının koşulsuz hazırlanması. Ders ile ilgili materyallerin zamanında temin edilerek mağduriyetlerin önlenmesi,

 

CEVAP: Kur’an kurslarında uygulanmakta olan öğretim programlarının etkin, verimli ve belirlenen hedefler doğrultusunda yürütülmesi amacıyla çeşitli materyaller hazırlanmakta ve bu materyallerin geliştirilmesi veya yeni materyallerin oluşturulması ile ilgili çalışmalara devam edilmektedir. materyallerin Müftülüklere gönderilmesi işlemi eğitim-öğretim sezonu girmeden önce başlamakta ve bununla ilgili gerekli tedbirler alınmaktadır.

 

20-Kur sistemi ile ilgili en önemli sorun, ders plan ve programlarının hazırlanmamasıdır. Öğreticiler bu konuda sıkıntı yaşamaktadır. Ayrıca ders defterleri Kur sistemine göre düzenlenmelidir.

 

CEVAP: Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesinin 5’nci Maddesinin b fıkrasında “Öğreticilerin haftalık ders dağılım çizelgesini her dönem başında veya ihtiyaç halinde her zaman hazırlamak ve bağlı bulunduğu müftülüğe teklif etmek,” ifadesi yer almaktadır.

 

21-Kur sisteminin özellikle gündüz Kur’an kursları için düzenlenmesi, yatılı Kur’an kursları için Kur sisteminin yeniden gözden geçirilmesi gerekir.

 

CEVAP: Hafızlık veya yatılı kalan öğrencilerin haftada 30 saate kadar ders alma hakkı bulunmadığından öğrenciler ister temel ister ek öğretimlerden (kurslardan) istifade edebilmektedirler.

 

22-Aşçı ve aşçı yardımcısı bulunmayan yatılı Kur’an kurslarına görevlendirme yapılarak öğrencilerin garson gibi kullanılmalarına son verilmelidir.

 

23-Öğrencilerin sağlıklı yaşam ve beslenme konularına dikkat edilmeli, özen gösterilmelidir. Yatılı Kur’an kurslarında diyetisyen görevlendirilmeli ya da diyetisyeni bulunan diğer kurumlardan destek alınmalıdır.

 

CEVAP: Yatılı Kur’an kurslarında diyetisyen ya da diyetisyeni bulunan diğer kurumlardan destek alınma konusu değerlendirmeye alınmıştır.

 

24-Kurallara uymayan, kursların düzen ve disiplinini bozan öğrenciler için kurs bünyesinde disiplin kurulu oluşturulmalı, Müftülüklerdeki üst disiplin kurullarına bağlı olarak çalışmalıdır.

 

CEVAP: Kur’an kurslarında kurallara uymayan, kursların düzen ve disiplinini bozan öğrencilerle ilgili işlemler Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesinin 36, 71 ve 84’ncü Maddelerine göre yürütülmektedir.

 

25-Görev yaptıkları yerde huzuru sağlayan ve cemaati ile iyi ilişkiler kurabilen ve hizmeti en güzel yapan personele rotasyon uygulanmamalıdır.

 

26-Merkezi camilere çift görevli verilmelidir. Büyük şehirlerde merkezi sistemle ezan okunmasına devam edilmelidir.

 

CEVAP: Ülkemiz genelindeki camiler A, B, C, D ve E grubu olmak üzere 5 gruba ayrılmıştır. Merkezi camiler genellikle (A), (B), ve (C) gruplarında olup büyük çoğunluğunun iki görevli bulunmaktadır.

 

27-Yüz yüze vaaz seminerlerine katılan din görevlileri bulundukları il ve ilçelerin merkez camilerin vaaz ve irşad programlarında değerlendirilmelidir.

 

CEVAP: Yüz yüze vaaz seminerlerine katılan personelin, camilerinde vaaz etmeleri gerektiği konusu müftülüklerle paylaşılmış olup vaazların yapılma durumunun takibi müftülüklerce yapılmaktadır.

 

28-Müftülüklerde görev yapan personele zorla takvim, kitap, dergi v.b. yayınların satışının yapılmaması ve/veya yaptırılmaması,

 

CEVAP: Toplumu din konusunda aydınlatma görevi Diyanet İşleri Başkanlığı’na aittir. Bu görevin basılı, sesli ve görüntülü yayın yoluyla yapılması ise Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü ve Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünce yürütülmektedir.

 

29-Camilerdeki yardım sergilerinin cami görevlileri tarafından yaptırılmaması. Bu yardım sergilerinin ayda bir yaptırılması,

 

CEVAP: Camilerimiz ve Kur’an kurslarının inşası ve müftülük hizmet binalarının bakım ve onarımı ile diğer cari harcamaları için bütçeye yeteri kadar ödenek konulmadığından çoğunlukla cami cemaatinin yardımlarına müracaat edilmekte olup, yardım toplama faaliyetleri 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu uyarınca mülki amirden izin alınarak yürütülmekte; denetimi ise mahalli emniyet birimleri tarafından gerçekleştirilmektedir.

 

Camilerimizde sık sık yardım toplanmasının cemaate verdiği sıkıntıların en aza indirilmesi, yardım kampanyalarının yurtiçi ve yurtdışında vuku bulan tabii afetler veya ülkenin genelini ilgilendiren büyük çaplı projelere ve konulara tahsis edilmesi hususunda müftülüklerimizce yapılan aylık mutad toplantılarda görevlilerimiz bilgilendirilmektedir.

 

30-Köylerde görev yapan personelin şehir merkezlerinde değerlendirilmeleri ve yeni göreve başlayan personelin köylerde göreve başlamalarının sağlanması,

 

31– İlitamın kaldırılması ve dikey geçişlerin sınavsız yapılması,

 

32-Eğitim merkezi öğretmenleri, vaizler, murakıp, uzman ve şeflerin özlük haklarının iyileştirilmesi,

 

CEVAP: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve aynı Kanunun ek geçici 9. Maddesi kapsamına giren kurumlardan aylık alanlara ne miktarda zam ve tazminat verileceğine ilişkin olarak 05.05.2006 tarihli ve 26159 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 17.04.2006 tarihli ve 2006/10344 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Devlet memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar” eki I sayılı cetvelin Genel İdare Hizmetleri Bölümünün NOT 3/d maddesinde; “Uzman, Uzman Yardımcısı, Şef ve Amir kadrolarında bulunanlardan daha önce 16/c, d ve e sıraları ile 17’nci Sırada sayılan kadrolarda bulunmuş olup aynı görevi yapmaya devam edenlere belirtilen sıralar ile dipnotun (a), (b) ve (c) sıralarında sayılan puanlar verilebilir.” Hükmü yer almaktadır.

 

33-İhtisas merkezlerinden mezun olan vaizlerin uzman vaiz statüsünde değerlendirilmesi,

 

CEVAP: Uzman vaizliğe, “Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmelik” hükümleri çerçevesince atama yapılmaktadır.

 

34-Diyanet Vakfı tarafından, din görevlilerinin üniversite de okuyan çocuklarına burs verilmesi,

 

35-Fatih Projesi kapsamında, yaz dönemi camii derslerinde ve Kur’an kurslarında okuyan çocuklara tablet bilgisayar verilmelidir. Kurslara, tablet, bilgisayar, projektör, akıllı tahta verilerek klasik eğitimden vazgeçilmelidir.

 

CEVAP: Kur’an kurslarına akıllı tahtaların kazandırılması ile ilgili paydaş kurumlarla işbirliği içinde gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

 

36-Kur’an kurslarında kademeli eğitime geçilmesi; Hafızlık, Siyer, Fıkıh, Osmanlıca ve Arapça gibi kategorilere ayrılarak ciddi, saygın bir hüviyet kazandırılması.

 

CEVAP: İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları Öğretim Programları kapsamında Kur’an kurslarında herhangi bir yapısal değişikliğe gitmeden Fıkıh, Hadis, Akaid, Tefsir, Arapça Ek Öğretim Programları ile Kur’an’ı Anlama Temel Programlarının hazırlanmasına yönelik gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

 

37-Emeklilik tazminatlarının yükseltilmesi ve maaşlara yansıtılması,

 

38-Yeni atanan personelin en az bir yıl süreyle eğitime tabii tutulması (Tashihi Huruf, Mezhep farklılıkları ve Yöresel dil lehçeleri v.b.)

 

39-Emekliliği gelmiş ancak bugüne kadar hac ve umre görevinde hiç bulunmamış personelin sınavsız görevlendirilmesinin sağlanması,

 

40-Hac ve umre hizmetlerinde görevlendirilecek personelin Türkiye sıralamasına göre seçilmesi ve mülakatın kaldırılması,

 

41-Vekil imam-Hatip, Müezzin-Kayyım ve Fahri Kur’an Kursu Öğreticilerine kadro tahsisi yapılması,

 

42-Görev süresi dolmuş olan Vekil imam-Hatip ve Müezzin-Kayyımlara “uzun süreli vekillik” görevi verilerek mağduriyetleri önlenmelidir.

 

43-Lojmanı hiç olmayan ve/veya oturulacak durumda lojmanı bulunmayan camilere kadro tahsisi yapılmaması.

 

CEVAP: Lojmanı hiç olmayan camilere, Cami Programından takip edilmekte ve görevlilerin mağdur olmaması için istekleri halinde kadroları ile birlikte nakilleri yapılmaktadır.

 

44-Halen lojmanı olmayan camilere lojman yapımı konusunda gerekli çalışmaların başlatılması,

 

CEVAP: Lojman yapımı ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup, 2014 yılı yatırım planlamasında 6374 adet lojman ihtiyacı için 342.438.178.00 TL’ya ihtiyaç duyulmaktadır. Yıllara sari bu ihtiyacın giderilmesi maksadıyla 2015-2016 ve 2017 yıllarına yatırım bütçe tavanı gözetilerek teklifleri yapılmıştır.

 

45-İl ve ilçelerde hizmet içi eğitim kurslarına katılan personelin harcırahları geciktirilmeden ödenmelidir.

 

CEVAP: Kalabalık belde ve köy cemilerine hizmet kalitesinin yükseltilmesi için çift görevli tahsis edilmelidir. Belde ve köy camileri incelenerek nüfus yoğunluğu, cemaat sayısı, hane sayıları göz önüne alınarak cemaat yoğunluğu fazla olan belde camilerine ikinci görevli verilmektedir. Kadro yetersizliğinden köy camileri bundan muaf tutulmaktadır.

 

47-Her ilde personel çocuklarının daha iyi ortamlarda eğitim görmeleri için pansiyonlu din eğitim merkezleri açılmalıdır.

 

48-Siyasi partilerin ve siyasetçilerin tüm sendikalara eşit mesafede durmaları,

 

49-İl ve ilçelerde yetkili sendika tarafından amirlere, üyelerimize ve sendika yöneticilerimize yapılan baskı ve tehditlerin sona erdirilmesi. Bunların engellenmesi için Diyanet İşleri Başkanlığı’nın önlem alması,

 

50-Siyaseti kullanan bazı sendikaların il ve ilçe Müftülerini ve idarecilerini kendilerinin atattığını söyleyerek çıkar sağlamaya, diğer sendika üyelerine baskı yapmaya, korku ortamı yaratmaya ve bu tür girişim ve söylemlerle Diyanet İşleri Başkanlığı’nı töhmet altında bırakarak işlevsiz hâle getirmeleri engellenmeli, bununla ilgili yasal düzenleme acil olarak yapılmalıdır.

 

51-Cübbe ve sarıkların kalitesinin artırılması ve Müezzin Kayyımlara da aynı kalitede cübbe ve sarık verilmesi,

 

CEVAP: Cübbe ve sarıkların kalitesinin artırılması, Müezzin-Kayyımlara da aynı kalitede cübbe-sarık veya cübbe-sarık bedellerinin nakden ödenmesi konularında, 2014 yılı içerisinde mevzuat çalışmaları başlatılmış olup, ilgili birimlerle koordine içerisinde sürdürülmektedir.

 

52-Her ilde Diyanet evlerinin açılması,

 

CEVAP: Başkanlığımızca önceki yıllarda öğretmen evleri gibi öncelikle üniversite hastanesi olan illerden başlamak üzere her ilde “Diyanet Evi” yaptırılması çalışmaları yapılmış, ancak sosyal tesisler için bütçeden ödenek ayrılmadığından gerçekleştirilememiştir.

 

53-D.İ.B. TOKİ işbirliğiyle il ve ilçelerde görevli personele uygun şartlarda daire satın almalarının sağlanması,

 

CEVAP: Geçmiş yıllarda Başkanlığımız personeline daire satın alımına yönelik TOKİ ile çalışmalarda bulunulmuş, ancak yeterli müracaat olmamıştır.

 

54-Öğretmen evleri ve diğer misafirhanelerin kamu evlerine dönüştürülerek tüm görevlilerin hizmetlerden eşit şekilde faydalanması sağlanmalıdır.

 

55-Yardımcı Hizmetli Sınıfı kaldırılmalıdır. Müktesep hakkı olan hizmetlilerin din hizmetleri sınıfına dahil edilmesi, müktesep hakkı olmayanların memur olarak görevlendirilmesi gerekir.

 

56-Geleneksel İslam anlayışından kaynaklanan hurafelerin temel inanç anlayışı çerçevesinde anlatılmaması için görevlilerin bilinçlendirilmesi.

 

CEVAP: Hizmet içi eğitim faaliyetlerinde, geleneksel İslam anlayışından kaynaklanan hurafelerin temel inanç anlayışı çerçevesinde görevliler bilinçlendirilmektedir.

 

57- Diyanet İşleri Başkanlığı ile yetkili sendikanın katılımıyla yılda iki kez Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yapılan İdari Kurul Toplantısı’na diğer sendikalardan da birer temsilcinin davet edilmesi,

 

CEVAP: Kurum İdari Kurulları 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunun 22. Maddesi ve “Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul ve Esasları ile Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in14’ncü Maddesinde kimlerin katılacağı açıkça belirlenmiştir.

 

58-Memur iken şef kadrosuna atananların yan ödeme puanı 700 iken, VHKİ kadrosundan şef kadrosuna atananların yan ödeme puanı 2.250’dir. Aynı işi yapan memurun yan ödemesindeki farklılık doğal olarak memnuniyetsizlik yaratır. Bu uygulama düzeltilmelidir.

 

CEVAP: Memur, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Şef, Uzman v.b. unvanlarda görev yapıp bilgisayar kullanmayan memur neredeyse kalmamış bulunmaktadır. Bu sebeple, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni iken Şef kadrosuna atanan ile memur iken şef kadrosuna atanan personel arasındaki yan ödeme farkının giderilmesi konusunda Bakanlar Kurulu kararında değişiklik yapılması için gerekli çalışmalar devam etmektedir.

 

59- D.İ.B. Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Taşra Teşkilatında Şeflerin Hizmet Süresi başlıklı 16. Maddesinde, “Taşra teşkilatında görev yapan şeflerin bulundukları yerde hizmet süreleri beş yıldır. Bu süre Başkanlıkça bir yıl uzatılabilir.” Hükme yer almaktadır. İlçe Müftüsü ve Şube Müdürü kadrosunda olanların mali durumları şeflere oranla çok iyidir. İlçe Müftülerinin tahsisli lojmanları var. Amir konumundaki bu görevlilerin her beş yılda bir rotasyona tabii tutulması gerekirken, özlük hakları bakımından durumları iyi olmayan alt görevde çalışan şef pozisyonundaki insanların beş yılda bir rotasyona tabii tutulmasında hakkaniyet yoktur.İdare Amirleri gibi Şeflere de lojman tahsisi yapılmalıdır.          

 

 

CEVAP: İdare amirleri gibi şeflere de lojman tahsisi talebiyle ilgili olarak, Bakanlar Kurulu kararı ile çıkarılan Kamu Konutları Yönetmeğinin Görev Tahsisli Konutların Tahsis Şekli ile ilgili 8. Maddesinde yar alan (2) sayılı cetvelde şef unvanı zikredilmediğinden talebin karşılanması mümkün olamamıştır. Ancak Yönetmeliğin yeniden düzenlenmesi için gerekli çalışmalar devam etmektedir.

 

İl ve ilçe Müftülükleri ile Dini Yüksek ihtisas Merkezi ve Eğitim Merkezi Müdürlükleri bünyesinde bulunan şef kadrolarında görev yapan personelin büyük çoğunluğu görev yaptığı yer nüfusuna kayıtlı, doğup büyüdüğü memleketinde çalışan kişilerdir.

 

Şefler yönetici pozisyonunda olup, dairenin yönetim ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmekte, Müftülük bünyesinde çalışan personel ile ilk defa şefler muhatap olmaktadır. Şeflerin doğup büyüdüğü yerde çalışması ve bir yerde uzun süre kalması doğal olarak çevre edinmesine imkân vermekte, bazen bu imkânı çalışma düzenine aykırı olarak kullanmakta, başkalarına zarar verdikleri gibi kendilerinin de yıpranmasına sebebiyet vermektedir.

 

Yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak bulunduğu görev yerinde beş yılını dolduran şeflerin yerlerinin değiştirilmesi amacıyla mevzuat değişikliğine gidilmiştir.

 

60-İlahiyat Fakültelerinde okuyan personelin eğitimine izin verilmiyor. Teşkilat mensuplarının eğitimlerini rahat bir şekilde yapmaları gerekir. Müftülükler bu konuda farklı yaklaşım içindedir. Kimi izin verirken kimi izin vermiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nca yapılan teftişlerde, İlahiyat Fakültesinde okuyan teşkilat mensuplarımız ile bunlara izin veren yetkililer cezalandırılıyor. Böyle bir yaklaşımı kabul etmiyoruz. D.İ.B. Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin 37. Maddesinin c fıkrasında; ”Başkanlık personelinin tahsil seviyelerini ve aldıkları eğitimin kalitesini yükseltmek amacıyla Yüksek Öğretim Kurulu, İlahiyat Fakülteleri ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile koordinasyon ve işbirliği çalışmaları yapmak,” ve ayrıca birçok birimin görevleri arasında personelin “eğitim seviyesinin yükseltilmesi” ile ilgili metin vardır. Hâl böyle iken okuyan din görevlilerine zorluk çıkarılması, eğitimlerinin engellenmesi izah edilemez. İlahiyat Fakültelerinde okuyan din görevlilerinin eğitimlerini yapmalarına imkân tanıyacak yeni bir düzenleme yapılması gerekmektedir.

 

61- Bilindiği gibi Diyanet İşleri Başkanlığı 633 Sayılı Teşkilat Kanununda 6002 Sayılı kanunla değişiklik yapılarak Başkanlıkta 200 adet Diyanet İşleri Uzmanı 50 adette uzman yardımcılığı kadrosu ihdas edilmiş, bu kadroların 40’ına atama yapılmıştı. 6002 Sayılı kanunla yapılan değişiklikte, Başkanlık teşkilatında uzun süredir görev yapan APK, Eğitim ve Din Hizmetleri Uzmanları ile ilgili bir düzenleme yapılmaması Diyanet İşleri Uzmanları ile APK, Eğitim ve Din Hizmetleri Uzmanları arasındaki maaş farkını adeta uçurmuştur. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda uzun yıllardır görev yapan ¼ ‘ndeki 2 çocuklu bir APK Uzman 2.885 lira, Eğitim Uzmanı 2.895 lira, Din Hizmetleri Uzmanı ise 2.895 lira maaş alırken, 6002 Sayılı Kanunla yapılan değişiklikle yeni göreve başlayan Diyanet İşleri Uzmanı 5.125 lira, Uzman Yardımcısı ise 3.650 lira alıyor. Bu örneklere göre D.İ.B. görev yapan söz konusu görevliler arasında ücret adaletsizliğinin giderilmesi gerekmektedir.

 

CEVAP: Başkanlığımız Merkez Teşkilatında 50 Diyanet işleri uzman yardımcısı, 200 adet Diyanet işleri uzmanı kadrosu bulunmaktadır.

 

62- Dünyada mevcut eğitim sistemlerinin hiç birinde öğrenciler ayrı ayrı sınava girip başarılı oldukları derslerden tekrar sınava tabi tutuldukları bir uygulama yoktur. İhtisas kursiyerlerinin, 1 yıl boyunca devam eden “hazırlık döneminde girdiği sınavlar hariç, 2 yıl boyunca devam eden “İhtisas döneminde 50’den fazla dersten ayrı ayrı sınava tabii tutulmaktadır. Bu sınavlarda başarı gösteren kursiyerlerin tekrar aynı derslerden ”Temel İslam Bilimleri Bölümü/Vaaz ve İrşad Hizmetleri Bilgi ve Beceri Geliştirme Programına Geçiş Sınavı”na tabii tutulmaları mervi eğitim sistemi ve anlayışına aykırıdır. Bu sistemin düzeltilmesi gerekmektedir.

 

63- Yine 30 ay boyunca Eğitim Merkezi’nde başta Arapça olmak üzere Temel İslami İlimler ve diğer derslerde ihtisas gören, uzmanlaşan kursiyerlerin, İhtisas eğitimi almamış olan İlahiyat Fakültesi mezunları ile eşdeğer tutulmalarında hakkaniyet yoktur. Başkanlığın, Eğitim Merkezlerinden mezun olan kursiyerlere hakkını teslim edecek yeni bir düzenleme yapılması gerekmektedir.

 

64- Diyanet İşleri Başkanlığı sınavlarında şeffaflık sağlanmalıdır. Sınavların adalet ve hakkaniyet ilkeleri gözetilerek kayırmacılığın önlenmesi gerekir.

 

CEVAP: 62, 63, 64’ncü sorulara verilen cevap: Başkanlığımızca hizmet içi eğitim ihtisas kursları ve kursta uygulanan sınavlarla ilgili düzenlemeler eğitimin etkinlik ve verimliliğini artırmak amacıyla Dini Yüksek İhtisas Merkezleri yönetici ve eğitim görevlileri ile yapılan istişareler doğrultusunda planlanmaktadır.

[ad_2]

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ